Co zrobić gdy kupiliśmy podróbkę kosmetyku/perfum na Allegro?

Wcześniej pisałam już o tym jak rozpoznać nieoryginalne perfumy i nie dać nabić się w butelkę nieuczciwemu sprzedawcy. Co jednak, jeśli skusiliśmy się na okazyjną cenę i kupiliśmy nasze wymarzone perfumy lub kosmetyk, które okazały się tandetną podróbką? Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę i zastosować się do niżej wymienionych wskazówek.

Po pierwsze: Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

W przypadku zakupów internetowych masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówionego produktu. Warunkiem jest by osoba od której kupiliśmy kosmetyk/perfumy była przedsiębiorcą. Odeślij sprzedającemu towar w takim stanie w jakim go otrzymałeś (bez uszkodzenia, bez ubytku, z opakowaniem itp.), wysyłając jednocześnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie wraz z dołączonym paragonem otrzymanym od sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek zwrócenia kupującemu wszelkich dokonanych przez niego płatności (kwoty zapłaconej za zamówione perfumy + kwoty dostarczenia towaru do kupującego) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów związanych z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia rzeczy oferowanym przez przedsiębiorcę. Przykładowo jeśli wybraliśmy jako formę dostarczenia towaru list polecony priorytetowy a najtańszą formą wysyłki u sprzedającego jest list polecony ekonomiczny, to nie ma on obowiązku zwrotu wpłaty za list polecony priorytetowy, lecz zwróci nam jedynie równowartość listu poleconego ekonomicznego. Inna kwestią jest, że w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość kupujący ponosi koszt dostarczenia rzeczy przedsiębiorcy. Tak więc przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru do nas, jednak jeśli chcemy odesłać mu towar w celu odstąpienia od umowy, to robimy to niestety na swój własny koszt.

Pamiętaj!

Przedsiębiorca ma prawny obowiązek poinformowania konsumenta w jasny i zrozumiały sposób o sposobie i terminie odstąpienia od umowy. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje wydłużeniem terminu dla konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W takiej sytuacji termin odstąpienia od umowy przedłuża się do 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy liczony jest od dnia upływu 14-dniowego terminu.

Po drugie: Założenie sporu na Allegro

W sytuacji gdy sprzedający nie chce zwrócić nam pieniędzy możemy założyć spór na Allegro. Moim zdaniem jest to wyjście bezsensowne, ponieważ w praktyce spór na Allegro polega jedynie na tym, że każda ze stron opisuje jak sytuacja wygląda z jej strony, a Allegro zachowując obiektywizm, nie ma możliwości ingerowania w wewnętrzne sprawy między kupującym a sprzedającym. W sytuacji gdy kupujący i sprzedający nie dojdą do porozumienia, Allegro radzi, że sprawę można skierować na drogę sądową. Tak więc Allegro nie rozwiąże za Was sporu i nie stwierdzi, kto zawinił i z jakiego powodu.

Po trzecie: Skorzystanie z Programu Ochrony Kupujących

Kupujący ma także możliwość skorzystania z pomocy serwisu w ramach Programu Ochrony Kupujących, który gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku, gdy nie otrzymamy zamówionego przedmiotu lub zamówiony przedmiot nie jest zgodny z opisem oferty.

Warunki  skorzystania z Programu Ochrony Kupujących
 1. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (Zawiadomienie kierujemy do Policji/Prokuratury).
 1. Przesłanie przez Policję/Prokuraturę pisemnego postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa. (W piśmie tym znajdziesz sygnaturę sprawy. Policja nadaje zazwyczaj numery RSD -rejestr śledztw i dochodzeń, Prokuratura nadaje numery Ds.).
 1. Po otrzymaniu pisemnego postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa należy wypełnić formularz na stronie Allegro. (Należy podać w nim swoje dane, sygnaturę sprawy, opisać szczegółowo przebieg  zakupów. Po złożeniu wniosku jego status możesz sprawdzić w zakładce Moje Allegro > Moje zakupy > Centrum sporów: Program Ochrony Kupujących).
 1. Allegro rozpatruje formularz i podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu. (O decyzji Allegro zostaniesz poinformowany w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku).
 1. Za pośrednictwem poczty należy przesłać Allegro  wydrukowany formularz oraz wymagany zestaw dokumentów:

– wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym

– wydrukowaną i podpisaną cesję wierzytelności

– oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dowodu wpłaty za przedmiot na konto sprzedającego. Jeśli dokonałeś wpłaty poprzez PayU taki dowód nie będzie potrzebny.

– kserokopię obu stron dowodu osobistego

– kserokopię postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa

 1. Allegro przyjmuje przesłane dokumenty.

Otrzymanie wysłanych przez Ciebie dokumentów Allegro potwierdza wysłaniem wiadomości e-mail. Jeśli komplet dokumentów będzie niepełny, Allegro poprosi Cię o jego uzupełnienie. Rekompensata wpłynie na wskazany rachunek w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletnych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji. W sytuacji podjęcia przez Allegro decyzji o  wypłacie pieniędzy, wobec sprzedającego mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, m.in. jego konto na Allegro może zostać zawieszone. Po wypłacie środków Allegro rozpoczyna działania windykacyjne wobec sprzedającego. Mają one na celu zwrot na konto bankowe Allegro równowartości kwoty zwróconej kupującemu w ramach Programu Ochrony Kupujących. Oczywiście równolegle prowadzone jest postępowanie przez organy ścigania.

Podsumowanie

Są to najprostsze sposoby odzyskania gotówki za zamówiony produkt, który okazał się towarem nieoryginalnym. Należy jednak pamiętać, że oskarżenie kogoś o handel produktami nieoryginalnymi może skończyć się dla nas zapłatą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dlatego też w pierwszej kolejność ZAWSZE należy upewnić się czy zakupiony przez nas produkt jest podróbką i dopiero wtedy podejmować niezbędne kroki.

Zdarzyło się Wam kiedykolwiek kupić podróbkę na Allegro?

 • Marlena Czerwińska

  Świetna porada ! Będę pamiętać na przyszłość 🙂

  • Mam nadzieję, że takie informacje okażą się przydatne jeżeli będzie taka potrzeba, choć mam nadzieję, że nie trafisz na żadną podróbkę w sieci 🙂 Pozdrawiam serdecznie 🙂